vandana

       hey  kripanidhaan; karuna ki khan,

tujhme hai adbhut; shakti-gyaan.

    Tujhse hi chalta; ye srasti-yaan,

      Tujhme hi samahit; vishwa-mahaan.Soorya ban; is vasundhara ko,
                               
Karta to hi; dedipyamaan.

Megh ban; nij kalmia se ,

Dhak leta; tu hi aasmaan.


Daya ,kshama; karuna; ke sagar 

Tu hai aparmit; gudon ki khan.

Mai anuragi; vivekheen nar

Kaise karu; tera bakhan.


Ho hamari;anurakti tujhme,

  Karu mai ; tera hi gungaan
               
Aisee mujhko; shakti de prabhu,

Japu sada; tera hi naam.

,
------------------------------------------------------------------------------------------